Công Nghệ Xử lý nước cấp KATOX

Công Nghệ Xử lý nước cấp KATOX

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước cấp.
Danh mục, hình ảnh: Xử lý nước bằng công nghệ KATOX, va ly lọc nước; Thiết bị lọc nước uống SGS V-N …
Xử lý nước bằng công nghệ KATOX.

Liên hệ

- Xử lý nước ngầm khai thác từ các giếng khoan bị nhiễm sắt, nhiễm phèn; xử lý nước bề mặt như sông ngòi, ao hồ, kênh rạch thành nước sạch đạt tiêu chuẩn của bộ y tế Việt Nam, phục vụ cho sinh hoạt của các đơn vị lực lượng vũ ttrang, cụm dân cư, các cơ sở sản xuất.
- Lưu lương từ 5-25m3/H tùy theo từng nhu cầu sử dụng.