Công nghệ Vsep

Công nghệ Vsep

- Khả năng lọc giảm các chất BOD (80%)
- Khả năng lọc giảm các chất rắn ra khỏi nước theo kiểu sàng lọc.

Liên hệ

- Khả năng lọc giảm các chất BOD (80%)
- Khả năng lọc giảm các chất rắn ra khỏi nước theo kiểu sàng lọc.
- Quy tình vận hành làm rung chuyển modul mang lọc dạng biên độ hình “sin” để điều chỉnh độ lọc tinh khiết và duy trình không tắc nghẽn màng lọc.
- Công nghệ sử dụng các loại màng lọc cỡ Ultra hoặc Nano để lọc trực tiếp các chất rắn, tinh thể, hạt thể, tơ sợi, chất hữu cơ và ngay cả các chất rắn hòa tan trong nước để được kết quả nước thải sạch ra môi trường và một lượng chất thải sệt, đậm đặc.