Công Nghệ VISIBA

Công Nghệ VISIBA

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý rác thải, nước thải.
- Danh mục: Xử lý nước thải bằng công nghệ VISIBA; xử lý nước thải bệnh viện; xử lý nước thải công nghiệp …

Liên hệ

- Đặc tính kỹ thuật:
Phương pháp xử lý phù hợp với đặc tính nước thải.
Nước thải đầu ra đạt các chỉ tiêu của QCVN 28 – 2010 Bộ TNMT
Chiếm ít diện tích.
Chi phí xây dựng và vận hành thấp.
Dễ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng.

- Công nghệ vi sinh bám để xử lý nước thải y tế và nước thải sinh hoạt .Công nghệ bảo đảm không gây ô nhiễm thứ cấp do thực hiện trong hệ kín, bảo đảm môi trường sạch xung quanh khu vực đặt trạm xử lý.
- Nước thải đầu ra đạt QCVN 28:2010/BTNMT