Công nghệ thảm thủy sinh

Công nghệ thảm thủy sinh

Thảm thủy sinh: Là một công nghệ ổn định cao dựa theo qui trình xử lý tích hợp thủy sinh gồm ba thành phần tương liên:
- Giá thể bám dính cộng đồng vi sinh và tạo môi trường thủy sinh tiêu hoá nước thải thiên nhiên
- Hệ thống thiết bị hoà khí dưỡng sinh đáy
- Chế phẩm và thiết bị cấy men vi sinh thiên nhiên xử lý chất thải

Liên hệ

Thảm thủy sinh: Là một công nghệ ổn định cao dựa theo qui trình xử lý tích hợp thủy sinh gồm ba thành phần tương liên:
- Giá thể bám dính cộng đồng vi sinh và tạo môi trường thủy sinh tiêu hoá nước thải thiên nhiên
- Hệ thống thiết bị hoà khí dưỡng sinh đáy
- Chế phẩm và thiết bị cấy men vi sinh thiên nhiên xử lý chất thải

Tính mới của Công nghệ Thảm Thủy Sinh:
- Tái hoàn thiện môi trường và hệ thủy sinh, xử lý vi sinh chất thải ngay tại chỗ, không gây tác động đến môi trường
- Qui trình xử lý 100% sinh học tự nhiên, không hóa chất, không máy móc cơ khí phức tạp, không cần xử lý bùn đáy.
- Khả năng xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn nước uống
- Thực hiện qui trình lắp ráp thiết bị chuẩn, ráp khuôn dễ dàng, không ảnh hưởng đến đời sống dân cư, giao thông, cống rãnh khu vực xungquanh.