Công nghệ Tách rắn tuyển nổi

Công nghệ Tách rắn tuyển nổi

Công nghệ đặc thù với khả năng tạo bọt khí cực nhỏ để vừa oxy hóa và đẩy toàn bộ các chất rắn nổi lên bề mặt đưa ra ngoài.

Liên hệ