Chính sách và chất lượng

- Các sản phẩm của Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Mới phải có chất lượng tốt và luôn luôn cải tiến ngày một tốt hơn sao cho thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

- Giá cả phải hợp lý và cạnh tranh được trên thị trường.

- Luôn phấn đấu để phục vụ khách hàng với phương châm “Khởi nguồn uy tín bắt đầu bằng chất lượng”.