Thành Tích - Kinh Nghiệm

Trung Tâm Chuyển Giao Công Nghệ Mới - Qua hơn 15 năm thành lập, 20 năm truyền thống xây dựng và phát triển Trung tâm chuyển giao công nghệ mới luôn hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ được giao. Với phương châm hành động “ thiết thực, thực chất, hiệu quả ”, nên sản phẩm Trung tâm chuyển giao công nghệ mới nghiên cứu, sản xuất, chế tạo luôn đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác nghiên cứu tại các cơ sở khoa học, Học viện, các Trường Đại học, Bệnh viện; xí nghiệp sản xuất thuộc ngành dược; điện tử; chế biến thực phẩm và giải quyết vấn đề môi trường tại các cơ sở sản xuất, khu dân cư.

Trung tâm chuyển giao công nghệ mới được Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, ngành

Trung ương và Chủ tịch UBND Thành phố cũng như Tổng Giám Đốc Trung tâm nhiệt đới Việt- Nga tăng nhiều phần phần thưởng cao quý.

- Chủ tịch nước Tặng Huân chương Lao động Hạng Ba.
- Thủ tướng Chính phủ Tặng Bằng Khen.
- Bộ Khoa học Công nghệ & Môi trường Việt Nam Tăng nhiều Bằng khen, nhiều cúp vàng Hội chợ triển lãm thành tựu KHCN Việt Nam.
- Chủ tịch ủy Ban nhân dân thành phố Hồ Chi Minh Tặng Bằng khen. 
- Tổng Giám Đốc Trung tâm nhiệt đới Việt - Nga Tặng nhiều Bằng khen về hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.