Năng Lực Nhân Sự
Hệ thống nhân sự có trình chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn cao:
- Tiến sỹ chuyên ngành Môi trường đất & nước.
- Thạc sỹ Công nghệ Môi trường.
- Kỹ sư Quản lý Môi trường.
- Tiến sỹ chuyên ngành Cơ khí.
- Thạc sỹ KT chuyên ngành Nền móng công trình.
- Thạc sỹ Kinh Tế.
- Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư Điện.
- Kỹ sư Công nghệ thông tin.
- Kỹ sư Tự động hóa.
- Cử nhân Quản trị Kinh doanh.
- Hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ (TS, GS, chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước). 
- Đội ngũ công nhân có bậc thợ cao.