Năng Lực Nhân Sự

Hệ thống nhân sự có trình chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn cao
- Tiến sỹ chuyên ngành Môi trường đất & nước.
- Kỹ sư Kỹ thuật môi trường
- Kỹ sư Quản lý môi trường
- Thạc Sỹ Vật Liệu
- Thạc sỹ KT chuyên ngành nền móng công trình.
- Thạc Sỹ Kinh Tế
- Kỹ Sư cơ khí, Kỹ Sư Điện
- Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin
- Kỹ Sư Tự Động Hóa
- Cử Nhân Quản Trị Kinh Doanh
- Hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ (TS,GS, chuyên gia kỹ thuật trong và ngoài nước)
- Đội ngũ công nhân có bậc thợ cao