Các Công Trình Tiêu Biểu

Công trình xử lý nước cấp

Công trình trạm xử lý nước thải bệnh viện đa khoa Đồng Phú – Bình Phước

Phòng Thí Nghiệm – ĐH Khoa Học Tự Nhiên

Phòng thí nghiệm Đại học Y Dược TP.HCM